Kategori: Özel Eğitim OKUL ÖNCESİ BÖLÜM (3- 6 Yaş)

Nisan 20th, 2020 Yazar Özel Eğitimci

OKUL ÖNCESİ BÖLÜM (3- 6 Yaş)
AMAÇLAR:
ÖĞRENMEYE HAZIRLIK BECERİLERİ
1. Göz kontağı kurabilme.
2. İstenilen süre kadar sırasında oturabilme.
3. Tek eylem bildiren komutları yerine getirebilme.
İLETİŞİM BECERİLERİ
A- Sözel Olmayan İletişim
1. Bedensel temasta bulunabilme.
2. Selâmlaşmak ve vedalaşmak için kullanılan hareketleri yapabilme.
3. Yüz hareketlerini taklit edebilme.
4. Temel duyguları (sevinç,üzüntü,kızgınlık,ağlama vb.) yüz ifadeleri ile
belli edebilme
B- Sözel İletişim
1. Sesleri taklit edebilme.
2. Sesleri ayırt edebilme.
3. “Evet, hayır” sözcüklerini ve işaretlerini yerinde kullanabilme.
4. Resimli kartlarda gösterilen nesneleri adlandırabilme.
5. İhtiyaçlarını basit sözcüklerle ifade edebilme

BÜYÜK MOTOR BECERİLERİ
1. Sınırlı alanda dengeli yürüyebilme.
2. Merdiven çıkıp/inebilme.
3. Gösterilen hareketleri taklit edebilme.
4. Gösterilen yürüyüşleri taklit edebilme.
5. Dengeli koşabilme.
6. Zıplama hareketlerini yapabilme.
7. Topla oynayabilme.
8. Basit minder hareketlerini yapabilme.

EL- GÖZ KOORDİNASYONU
1. Belli başlı nesneleri parmaklarını kullanarak tutabilme.
2. Küplerle kule yapabilme.
3. Kâğıt yırtabilme.
4. Boncuk dizebilme.
5. Basit boyama etkinliklerini yapabilme.
6. Kâğıt katlayabilme.
7. Kâğıt yapıştırabilme.
8. Makasla rastgele kâğıt kesebilme.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
1. Elini yüzünü yıkayabilme.
2. Bardaktan su içebilme.
3. Tuvalet becerisini kazanabilme.
4. Çatal kullanarak yemek yiyebilme.
5. Kaşık kullanarak yemek yiyebilme.

OYUN VE SOSYALLEŞME
1. Yoğurma çalışmaları yapabilme
2. Basit ritm hareketleri yapabilme.
3. Müziğe eşlik edebilme.
4. Yapılandırılmış bireysel oyun etkinliklerini gerçekleştirebilme.
5. Yapılandırılmış grup oyun etkinliklerini gerçekleştirebilme.

AKADEMİK ÖNCESİ BECERİLER
1. Nesneleri renklerine göre eşleştirebilme.
2. Nesneleri şekillerine göre eşleştirebilme.
3. Nesneleri işlevlerine göre gruplayabilme.
4. Renkleri kavrayabilme.
5. Daire, kare, dikdörtgen ve üçgen şekillerini tanıyabilme.
6. Nesneleri büyüklük-küçüklük yönünden ayırt edebilme.
7. Nesneleri uzunluk-kısalık yönünden ayırt edebilme.
8. Nesneleri kalınlık-incelik yönünden ayırt edebilme.
9. Nesneleri soğukluk-sıcaklık yönünden ayırt edebilme.
10. Nesneleri tatları yönünden ayırt edebilme.
11. Kalem tutabilme.

ÖĞRENMEYE HAZIRLIK BECERİLERİ

AMAÇ 1. Göz kontağı kurabilme.
Davranışlar:
1. Verilen işitsel uyarıcıya (çocuğa uyarı teşkil edecek yüksek ses, doğa
sesi, müzik vb.) irkilerek tepki verir.
2. Verilen işitsel uyarının kaynağına (geldiği yöne) bakarak tepki verir.
3. Verilen görsel uyarıcıya (çocuğa uyarı teşkil edecek renkli veya
hareketli nesne vb.) bakar.
4. Verilen görsel uyarıcıyı 2-4 sn süre ile izler.
5. Görsel ve/veya işitsel uyarıcı öğretmene yöneltildiğinde bakar.
6. Görsel ve/veya işitsel uyarıcı öğretmene yöneltildiğinde 2-4 sn izler.
7. Görsel ve/veya işitsel uyarıcı kesildiğinde öğretmene bakar.
8. Öğretmen tarafından görsel ve/veya işitsel uyarıcı verildiğinde
öğretmene 2-4 sn süre ile bakar.
9. “Bana bak” uyarısıyla birlikte uyarıcı kesildiğinde öğretmene bakar.
10. “Bana bak” uyarısıyla öğretmene 2-4 sn bakar.
11. İsmiyle birlikte “Bana bak” uyarısı verildiğinde 2-4 sn bakar.
12. İsmi söylendiğinde 2-4 sn süreyle bakarak göz kontağı kurar.
AMAÇ 2. İstenilen süre kadar sırasında oturabilme.
Davranışlar:
1. Öğretmen kontrolünde sırasına oturur.
2. Öğretmen kontrolünde 10-15 sn sırasında oturur.
3. Seçilen 2-4 dakikalık bir etkinliği (öğrencinin ilgisi doğrultusunda)
sırasında oturarak gerçekleştirir.
4. “Sırana otur” komutuyla birlikte seçilen 2-4 dakikalık bir etkinliği
sırasında oturarak gerçekleştirir.
5. “Sırana otur” komutuyla sırasına oturur.
6. Sırasında istenilen süre kadar oturur.
AMAÇ 3. Tek eylem bildiren komutları yerine getirebilme.
Davranışlar:
1. Adı söylendiğinde bakar.
2. Verilen basit bir komutu (otur, kalk, al, gel vb.) yardımla
gerçekleştirir.
3. Verilen basit bir komutu öğretmen kontrolünde yerine getirir.
4. Verilen basit bir komutu (otur, kalk vb.) yerine getirir.
İLETİŞİM BECERİLERİ
A- Sözel Olmayan İletişim
AMAÇ 1. Bedensel temasta bulunabilme.
Davranışlar:
1. Kendisine dokunulmasına izin verir.
2. Başının okşanmasına izin verir.
3. Elinin tutulmasına izin verir.
4. İstendiğinde başkasının elini tutar
5. El ele tutuşularak oynanan oyunları oynar.
AMAÇ 2. Selâmlaşmak ve vedalaşmak için kullanılan hareketleri yapabilme
Davranışlar:
1. Karşısındaki elini uzattığında ona uygun elini uzatır.
2. Karşısındakinin elini tutar.
3. Karşısındaki ile tokalaşma hareketini yapar.
4. Karşısındakine elini uzatır.
5. Karşısındakinin elini tutar.
6. Karşısındaki ile tokalaşma hareketini yapar.
7. Karşısındaki ile selâmlaşmak için tokalaşma hareketini yapar.
8. Bir elini baş hizasında tutarak sağa sola sallar.
9. Vedalaşırken elini sallar.
AMAÇ 3. Yüz hareketlerini taklit edebilme
Davranışlar:
1. Gösterildiğinde dudaklarını birbirine sürter.
2. Gösterildiğinde dudaklarını büzer.
3. Gösterildiğinde öpme hareketi yapar.
4. Gösterildiğinde dilini dudağının üzerinde hareket ettirir.
5. Gösterildiğinde parmakla dudağında “sus” işaretini yapar.
6. Gösterildiğinde kaşlarını çatar.
7. Gösterildiğinde gülme hareketini yapar.
AMAÇ 4. Temel duyguları (sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb.) yüz
hareketlerini yapabilme.
Davranışlar:
1. Gösterildiğinde, sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb. temel duyguları
belirten yüz ifadelerini taklit eder.
2. Sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb. temel duyguları belirten yüz
ifadelerini resimli kartlardan gösterir/söyler.
3. İstendiğinde sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb. temel duyguları
belirten yüz hareketlerini yapar.
B- Sözel İletişim
AMAÇ 1. Sesleri taklit edebilme.
Davranışlar:
1. İstendiğinde bildiği ve hoşuna giden sesleri çıkarır.
2. Verilen yeni sesi taklit eder.
3. Verilen yeni seslerin kaynağını söyler.
4. Kaynağı söylenen sesleri çıkarır. (doğa, araç, hayvan vb.).
AMAÇ 2. Sesleri ayırt edebilme.
Davranışlar :
1. Müzik sesini dinler.
2. Dinlediği sesin “müzik sesi” olduğunu söyler.
3. Müzik sesini taklit eder.
4. Dinlediği iki farklı ses arasından “müzik sesini” ayırt eder.
5. Çevresinde duyduğu sesler arasından “müzik sesini” ayırt eder.
AÇIKLAMA : Doğa, hayvan, araç vb. sesleri için de aynı işlem basamakları
tekrarlanır.
AMAÇ 3. “Evet”, “Hayır” işaretlerini ve sözcüklerini yerinde kullanabilme.
Davranışlar :
1. İstemediği bir içecek, yiyecek veya nesne verildiğinde başını arkaya ya
da sağa-sola sallayarak reddettiğini gösterir.
2. İstemediği bir içecek, yiyecek veya nesne verildiğinde başını arkaya ya
da sağa-sola sallayarak “hayır” der.
3. İstemediği nesne ve olaylarla karşılaştığında reddettiğini belirtmek
için “hayır” sözcüğünü kullanır.
4. İstediği bir içecek, yiyecek veya nesne verilmeden önce “istiyor
musun?” sorusu sorulduğunda başını öne-arkaya sallar.
5. İstediği bir içecek, yiyecek veya nesne verilmeden önce “istiyor
musun?” sorusu sorulduğunda başını öne-arkaya sallayarak “evet” der.
6. İstediği nesne ve olaylarla karşılaştığında, isteğini ve onayladığını
belirtmek için “evet” sözcüğünü kullanır.
7. “Evet” veya “hayır” ile yanıtlanabilen sorulara cevap verir.
8. Gerektiğinde “evet” ve “hayır” sözcüklerini yerinde kullanır.

AMAÇ 4. Resimli kartlarda gösterilen nesneleri adlandırabilme.
Davranışlar:
1. Gösterilen nesnenin adını söyler.
2. Adı söylenen nesneyi gösterir.
3. Resimli karttaki nesneyi gösterir/söyler.
4. İki resim arasında adı söylenen resmi gösterir/ söyler.
5. Dört veya daha fazla resim arasında adı söylenen resmi gösterir/söyler.
6. Karışık olarak verilen resimli kartlardaki nesneleri gösterir/söyler.
AMAÇ 5. Gereksinimlerini basit sözcüklerle ifade edebilme.
Davranışlar:
1. Etkinlik sırasında yaptığı iş söylendiğinde söyleneni tekrar eder.
2. “Şimdi ne yapıyorsun?” sorusuna en az iki ya da üç sözcükle cevap
verir.
3. “Bundan sonra ne yapmak istiyorsun?” sorusuna cevap verir.
4. Ne yapmak istediğini basit sözcüklerle söyler.
5. Gereksinimlerini basit sözcüklerle ifade eder.

MOTOR BECERİLERİ

AMAÇ 1. Sınırlı alanda dengeli yürüyebilme.
Davranışlar:
1. Sınırları çeşitli nesnelerle (masa, sandalye vb.) çevrili alanda
dengeli olarak yürür.
2. Sınırları çizilerek belirlenen geniş alanda dengeli olarak yürür.
3. Sınırları çizilerek belirlenen dar alanda dengeli olarak yürür.
4. Tek çizgi üzerinde dengeli yürür.
5. Denge tahtası üzerinde yürür.
AMAÇ 2. Merdiven çıkıp/inebilme.
Davranışlar:
1.Trabzana tutunur vaziyette bir ayağını basamağa koyup, diğerini yanına
getirerek merdiven çıkar.
2.Trabzana tutunur vaziyette bir ayağını basamağa, diğer ayağını üst
basamağa koyarak merdiven çıkar.
3. Trabzana tutunmadan işlem basamaklarına uygun merdiven çıkar.
AÇIKLAMA: Aynı öğretim aşamaları “Merdiven İnme” becerisi için de
tekrarlanır.
AMAÇ 3. Gösterilen hareketleri taklit edebilme.
Davranışlar:
1. Gösterildiğinde kollarını açar, kapar. (Yukarı-öne-yana-arkaya).
2. Gösterildiğinde ellerini açar-kapar (Yukarıda-önde-arkada-yanda).
3. Gösterildiğinde bacaklarını açar-kapar.
4. Gösterildiğinde başını (öne-arkaya-yanlara) çevirir.
5. Gösterildiğinde çömelip kalkar.
6. Tek ayağı üzerinde 3 sn durur.
AMAÇ 4. Gösterilen yürüyüşleri taklit edebilme.
Davranışlar :
1. Öğretmenin gösterdiği (geri ve yan) yürüyüşleri taklit eder.
2. Arslan, ayı, kurt, kuzu, ördek vb. yürüyüşlerini taklit eder.
AMAÇ 5. Dengeli koşabilme.
Davranışlar :
1. 10 m lik mesafeyi rastgele koşar.
2. 10 m lik mesafeyi 2 m lik sınır içerisinde koşar.
3. 10 m lik mesafeyi 1 m lik sınır içerisinde koşar.
4. 10 m lik mesafeyi sınırlı alanda yön değiştirerek koşar.
5. 10 m lik mesafeyi yerden nesne toplayarak koşar.
AMAÇ 6. Zıplama hareketlerini yapabilme
Davranışlar :
1. Durduğu yerde çift ayakla zıplar.
2. Durduğu yerde tek ayakla zıplar.
3. Durduğu yerde ileri-geri zıplar.
4. Olduğu yerde zıplayarak ayaklarını açar/kapar.
5. Zıplama ile ilgili oyunlar oynar.
AMAÇ 7. Topla oynayabilme.
Davranışlar:
1. Duran topa ayağı ile vurur.
2. Duran topa ayağı ile istenen yöne vurur.
3. Eline verilen topu iki eliyle atar.
4. Eline verilen topu iki eliyle istenen yöne (karşıya, yere, sağa, sola)
atar.
5. Arkadaşıyla karşılıklı oturup topu yerden yuvarlayarak birbirine atar.

AMAÇ 8. Minder üzerinde vücut hareketleri yapabilme.
Davranışlar:
1. Minder üzerinde rastgele yuvarlanır.
2. Minder üzerinde yardımla yanlara yuvarlanır.
3. Minder üzerinde sırt üstü uzanıp iki ayağını kaldırıp indirir.
4. Minder üzerinde ayakları uzanmış vaziyette otururken elleriyle
ayaklarına dokunur.
EL- GÖZ KOORDİNASYONU
AMAÇ 1. Belli başlı nesneleri parmaklarını kullanarak tutabilme.
Davranışlar:
1. Eline verilen uygun büyüklükteki bir nesneyi (top, kitap, oyuncak vb.)
iki eliyle kavrayarak tutar/alır.
2. Masanın üzerinde duran uygun büyüklükteki nesneyi (top, kitap, oyuncak
vb.) iki eliyle tutar/alır.
3. Eline verilen uygun büyüklükteki nesneyi (bardak, oyuncak, tenis topu
vb.) tek eliyle kavrayarak tutar/alır.
4. Masanın üzerinde duran uygun büyüklükteki nesneyi (tenis topu, oyuncak
vb.) tek eliyle kavrayarak tutar/alır.
5. Masanın üzerinde duran uygun büyüklükteki nesneyi (kalem, kalemtraş,
silgi vb.) parmaklarıyla tutar/alır.
6. Masanın üzerinde duran uygun büyüklükteki nesneleri (plâstik iğne, ip,
fasulye vb.) baş ve işaret parmağını kullanarak tutar/alır.
AMAÇ 2. Küplerle kule yapabilme.
Davranışlar:
1. Küpü uygun şekilde tutar.
2. Küpleri üst üste koyar.
3. Dört ve daha fazla küple kule yapar.

AMAÇ 3. Kâğıt yırtabilme.
Davranışlar:
1. Kâğıdı rastgele yırtar.
2. Kâğıdı gösterilen büyüklükte parçalara ayırır.
3. Kâğıda çizilen iki düz çizgi (2 cm) arasından yırtar.
AMAÇ 4. Boncuk dizebilme.
Davranışlar:
1. İri delikli boncukları kalın ipe (kablo, yumuşak tel vb.) dizer.
2. İri delikli boncukları ucunda plâstik iğne bulunan ipe dizer.
3. Küçük delikli boncukları (abaküs boncuğu vb.) ucunda plâstik iğne
bulunan ipe dizer.
4. Boncukları ipe dizerek zincir yapar.
AMAÇ 5. Basit boyama etkinliklerini yapabilme.
Davranışlar:
1. Avuç içi boyanmış elini kâğıdın üzerine bastırarak, avuç içinin izini
çıkarır.
2. İşaret parmağını hazırlanmış boyaya dokundurarak kâğıt üzerinde
rastgele boyama yapar.
3. Pastel boya ile kâğıdı rastgele boyar.
AMAÇ 6. Kâğıt katlayabilme.
Davranışlar :
1. Kâğıdı rastgele katlar.
2. Kâğıdı kat yerinden katlar.
3. Kâğıdı çizilen tek çizgi üzerinden katlar.
4. Kâğıdı katlayarak basit şekil yapar (üçgen, kare vb.).
AMAÇ 7. Kâğıt yapıştırabilme.
Davranışlar :
1. Yapıştırıcıyı alır.
2. Kapağını açar.
3. Yapıştıracağı kâğıdın arkasına bir miktar sürer.
4. Yapıştırıcının kapağını kapatır.
5. Yapıştırıcıyı bırakır.
6. Kâğıdı rastgele yapıştırır.
7. Yapıştıracağı kâğıtlar bitene kadar aynı işlemi sürdürür.
8. Çizgi ile ikiye bölünmüş kâğıdın bir bölümünü rastgele yapıştırır.
AMAÇ 8. Ucu yuvarlak makasla rastgele kâğıt kesebilme.
Davranışlar :
1. İki elini kullanarak makası açar/kapatır
2. İki elini kullanarak makasla rastgele kâğıt keser.
3. Kullanmadığı eliyle makası tutar.
4. Diğer elinin baş ve orta parmağını makasın iki bölümüne yerleştirir.
5. Baş parmağı üstte olacak şekilde makası tutar.
6. Baş ve orta parmağını ters yönde hareket ettirerek makası açar/kapatır
7. Kullanmadığı eliyle kâğıdın ortasından tutar.
8. Kâğıdın diğer kenarını makasın açık ağzına yerleştirir.
9. Baş ve orta parmağını ters yönde hareket ettirerek kâğıdı rastgele
keser.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
AMAÇ 1. Elini yüzünü yıkayabilme.
Davranışlar:
1. Kullandığı elini musluğa uzatır.
2. Musluk başından tutar.
3. Musluk başını çevirerek açar.
4. Sabunu alır.
5. İki eli arasında sabunu tutar.
6. Ellerini suya tutar.
7. Sabunu ellerine sürter.
8. Sabunu yerine koyar.
9. Ellerini oğuşturarak köpürtür.
10. Ellerini suya tutarak durular.
11. İki elini birleştirerek avucuna su alır.
12. Elindeki suyu yüzüne götürür.
13. Elindeki suyla yüzünü yıkar.
14. Musluğu kapatır.
15. Havluyu alır.
16. Havluyu iki elinin üstüne yayar.
17. Havluyla yüzünü siler/kurular.
18. Havluyla ellerini siler/kurular.
19. Havluyu yerine asar.
AMAÇ 2. Bardaktan su içebilme.
Davranışlar:
1. Kullandığı eline bardağı alır.
2. Diğer eliyle musluğu açar
3. Bardağa yeteri kadar su doldurur.
4. Musluğu kapatır.
5. Bardağı ağzına götürür.
6. Bardağın alt ucunu alt dudağına koyar.
7. Bardağı yukarı doğru kaldırarak ağzına su alıp yutar.
8. Bardaktaki suyu içer.
9. Bardağı yerine koyar.
AMAÇ 3. Tuvalet becerisini kazanabilme.
Davranışlar:
1. Tuvalet kapısının kolundan tutar.
2. Kapı kolunu aşağıya doğru bastırarak açar.
3. Tuvalete girer.
4. Kapı kolunu tutar.
5. Kapıyı kapatır.
6. Tuvalette uygun pozisyonda durur.
7. Pantolonunu bel kısmının iki yanından baş parmakları içe gelecek
şekilde tutar.
8. Pantolonunu dizine kadar indirir.
9. İki eliyle külodunun bel kısmını iki yanından baş parmakları içe
gelecek şekilde tutar.
10. Külodunu dizine kadar indirir.
11. Tuvalete uygun pozisyonda oturur.
12. Tuvaletini yapar.
13. Tuvalet kâğıdından yeteri kadar alır.
14. Tuvalet kâğıdıyla temizlenir.
15. Tuvalet kâğıdını çöpe atar.
16. Ayağa kalkar.
17. Külodunu iki eliyle bel kısmından tutar.
18. Külodunu beline kadar çeker.
19. Pantolonunu iki eliyle bel kısmından tutar.
20. Pantolonunu beline kadar çeker.
21. Tuvalet sifonunu çeker.
22. Kapıyı açar.
23. Dışarı çıkar.
24. Kapıyı kapatır.
25. Ellerini sabunla yıkar.
26. Ellerini kurular.
AMAÇ 4. Çatal kullanarak yemek yiyebilme.
Davranışlar:
1. Çatalın sapından uç kısmı yukarı gelecek şekilde tutar.
2. Çatalın uç kısmını yiyeceğe saplar.
3. Yiyeceği çatala alır.
4. Çatalın ucundaki yiyeceği ağzına götürür.
5. Yiyeceği ağzına alır.
6. Çatalı ağzından çeker.
7. Yiyecek bitinceye kadar aynı işlemleri tekrarlar.
8. Çatalı yerine koyar.
AMAÇ 5. Kaşık kullanarak yemek yiyebilme.
Davranışlar:
1. Kaşığı işaret ve orta parmağı altta baş parmağı üstte, ağız kısmı
yukarı gelecek şekilde sapından tutar.
2. Kaşığı yiyeceğe götürür.
3. Kaşığa bir miktar yiyecek alır.
4. Kaşığın alt kısmını tabağın kenarına siler.
5. Kaşıktaki yiyeceği ağzına götürür.
6. Kaşıktaki yiyeceği ağzına alır.
7. Kaşığı ağzından çeker.
8. Yiyecek bitinceye kadar aynı işlemleri tamamlar.
9. Kaşığı yerine koyar.
10. .Peçete ile ağzını siler.
OYUN VE SOSYALLEŞME
AMAÇ 1. Yoğurma çalışmaları yapabilme.
Davranışlar:
1. Hazırlanan maddeye (Tuz seramiği, plâstrin, kil vb.) dokunur.
2. Hazırlanan maddeyi (Tuz seramiği, plâstrin, kil vb.) tutar.
3. Hazırlanan maddeyi (Tuz seramiği, plâstrin, kil vb.) iki eliyle sıkar.
4. Hazırlanan maddeyi (Tuz seramiği, plâstrin, kil vb.) iki eliyle
yoğurur.
5. Hazırlanan maddeyi (Tuz seramiği, plâstrin, kil vb.) iki eliyle
yuvarlar.
6. Yuvarladığı maddeyi (Tuz seramiği, plâstrin, kil vb.) iki eliyle yere
yayar.
7. Yere yaydığı maddeye kalıpları bastırarak şekil çıkarır.
AMAÇ 2. Basit ritmli hareketleri yapabilme.
Davranışlar:
1. Tek eliyle belli aralıklarla masaya vurur.
2. İki eliyle belli aralıklarla masaya vurur.
3. Tek ayağını belli aralıklarla yere vurur.
4. İki ayağını belli aralıklarla yere vurur.
5. Belli aralıklarla ellerini birbirine vurur.
AMAÇ 3. Müziğe eşlik edebilme.
Davranışlar :
1. Müzik sesini duyduğunda faaliyetine ara verir.
2. Müziğe el çırparak eşlik eder.
3. Müziğe dans ederek eşlik eder.
4. Müziğe sözleriyle eşlik eder.
AMAÇ 4. Yapılandırılmış bireysel oyun etkinlerini gerçekleştirebilme.
Davranışlar :
1. Bir- iki dakika istediği bir oyuncakla istendik şekilde oynar.
2. Üç- beş dakika istediği bir oyuncakla istendik şekilde oynar.
3. Bir- iki dakika seçilen bir oyuncakla istendik şekilde oynar.
4. Üç- beş dakika şeçilen bir oyuncakla istendik şekilde oynar.
5. Seçilen bir oyuncakla istenen süre kadar istendik şekilde oynar.
AMAÇ 5. Yapılandırılmış grup oyun etkinlerini gerçekleştirebilme.
Davranışlar :

1. Bir- iki dakika grup oyun etkinliklerini izler.
2. Üç- beş dakika grup oyun etkinliklerini izler.
3. Bir- iki dakika iki kişiden oluşan grup oyun etkinliğine istendik
şekilde katılır.
4. Üç- beş dakika iki kişiden oluşan grup oyun etkinliğine istendik
şekilde katılır.
5. Bir-iki dakika ikiden fazla kişiden oluşan grup oyun etkinliğine
istendik şekilde katılır.
6. Üç-beş dakika ikiden fazla kişiden oluşan grup oyun etkinliğine
istendik şekilde katılır.
7. İstenen süre kadar grup oyun etkinliklerine istendik şekilde katılır.

AKADEMİK ÖNCESİ BECERİLER

AMAÇ 1: Nesneleri renklerine göre eşleştirebilme.
Davranışlar :
1. Aynı tip iki farklı renkteki nesneler arasından gösterilen renkte
olanları ayırır.
2. Aynı tip ikiden fazla renkteki nesneler arasından gösterilen renkte
olanları ayırır.
3. Farklı tip iki farklı renkte nesneler arasından gösterilen renkte
olanları ayırır.
4. Farklı tip ikiden fazla renkte nesneler arasından gösterilen renkte
olanları ayırır.
5. Çevresindeki nesnelerden gösterilen renkte olanları ayırır.
AMAÇ 2: Nesneleri şekillerine göre eşleştirebilme (kare, üçgen, daire).
Davranışlar:
1. Aynı tip ve renkteki iki farklı şekil arasından gösterilen şekli
ayırır.
2. Aynı tip ve renkteki üç farklı şekil arasından gösterilen şekli ayırır.
3. Farklı tip ve renkteki iki farklı şekil arasından gösterilen şekli
ayırır.
4. Farklı tip ve renkteki üç farklı şekil arasından gösterilen şekli
ayırır.
5. Çevresindeki nesneler içinden gösterilen şekildeki nesneleri ayırır.

AMAÇ 3. Nesneleri işlevlerine göre gruplayabilme.
Davranışlar :
1. Gösterilen iki nesnenin adını söyler.
2. Gösterilen iki nesnenin işlevini söyler.
3. İşlevleri söylenen dört nesneyi (kalem, silgi, top, kâğıt) birbirinden
ayırır.
4. İşlevleri söylenen dört nesneden işlevi aynı olanları (iki kalem,
silgi, top) gruplar.
5. İşlevleri söylenen dörtten fazla nesne arasından (kitap, saat, elbise,
bardak vb.) işlevleri aynı olanları ayrı ayrı gruplar.
6. Grupladığı nesnelerin işlevlerini söyler.
7. Çevresindeki nesneleri işlevlerine göre gruplar.

AMAÇ 4. Renkleri kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Aynı tip 2, 3, 4 ve 5 farklı renkteki nesneler arasından kırmızıyı
gösterir/söyler.
2. Farklı tip 2, 3, 4 ve 5 farklı renkteki nesneler arasından kırmızıyı
gösterir/söyler.
3. Çevresindeki nesnelerden kırmızı olanları gösterir/söyler.
AÇIKLAMA : Aynı işlem basamakları diğer renkler için de uygulanır.
AMAÇ 5. Daire, kare, üçgen ve dikdörtgen şekilleri tanıyabilme.
Davranışlar :
1. Aynı tip ve renkte 2, 3 ve 4 farklı şekil arasından daireyi gösterir/
söyler.
2. Farklı tip ve renkte 2, 3 ve 4 farklı şekil arasından daireyi
gösterir/söyler.
3. Çevresindeki nesnelerden daire olanları gösterir/söyler.
AÇIKLAMA : Aynı işlem basamakları üçgen, kare ve dikdörtgen şekilleri için
de uygulanır.
AMAÇ 6. Nesneleri büyüklük-küçüklük yönünden ayırt edebilme.
Davranışlar :
1. Aynı tip ve renkte iki farklı büyüklükteki nesne arasından büyük olanı
gösterir/söyler.
2. Farklı tip ve renkte iki farklı büyüklükteki nesne arasından büyük
olanı gösterir/söyler.
3. Çevresinde gösterilen iki farklı büyüklükteki nesne arasından büyük
olanı gösterir/söyler.
AÇIKLAMA : Aynı işlem basamakları “küçük” kavramı için de uygulanır.

AMAÇ 7. Nesneleri uzunluk-kısalık yönünden ayırt edebilme.
Davranışlar :
1. Aynı tip ve renkte iki farklı uzunluktaki nesne arasından uzun olanı
gösterir/söyler.
2. Farklı tip ve renkte iki farklı uzunluktaki nesne arasından uzun olanı
gösterir/söyler.
3. Çevresinde gösterilen iki farklı uzunluktaki nesne arasından uzun olanı
gösterir/söyler.
AÇIKLAMA : Aynı işlem basamakları “kısa” kavramı için de uygulanır.

AMAÇ 8. Nesneleri kalınlık-incelik yönünden ayırt edebilme.
Davranışlar :
1. Aynı tip ve renkte iki farklı kalınlıktaki nesne arasından kalın olanı
gösterir/söyler.
2. Farklı tip ve renkte iki farklı kalınlıktaki nesne arasından kalın
olanı gösterir/söyler.
3. Çevresinde gösterilen iki farklı kalınlıktaki nesne arasından kalın
olanı gösterir/söyler.
AÇIKLAMA : Aynı işlem basamakları “ince” kavramı için de uygulanır.
AMAÇ 9. Nesneleri genişlik-darlık yönünden ayırt edebilme.
Davranışlar :
1. Aynı tip ve renkte iki farklı genişlikteki nesne arasından geniş olanı
gösterir/söyler.
2. Farklı tip ve renkte iki farklı genişlikteki nesne arasından geniş
olanı gösterir/söyler.
3. Çevresinde gösterilen iki farklı genişlikteki nesne arasından geniş
olanı gösterir/söyler.
AÇIKLAMA : Aynı işlem basamakları “dar” kavramı için de uygulanır.
AMAÇ 10. Nesneleri soğukluk-sıcaklık yönünden ayırt edebilme.
Davranışlar :
1. Dokunduğu nesnenin (su) sıcak olduğunu söyler.
2. Farklı ısıdaki nesnelere dokunarak sıcak olanı gösterir/söyler.
3. Çevresindeki ısı veren nesnelerin (güneş, kalorifer, soba, ütü vb.)
sıcak olduğunu söyler.
AÇIKLAMA: Aynı işlem basamakları “soğuk” kavramı için de uygulanır.
AMAÇ 11. Tad bildiren kavramları tanıyabilme.
Davranışlar :
1. Farklı taddaki yiyecekleri tadarak “tatlı” olanı gösterir/söyler.
2. İkiden fazla farklı taddaki yiyecekleri tadarak “tatlı” olanı
gösterir/söyler.
3. Tatlı olan yiyecekleri diğerlerinden ayırt eder.
4. Şeker, bal, reçel vb. yiyeceklerin tatlı olduğunu söyler.
AÇIKLAMA : Aynı işlem basamakları “acı ve ekşi” kavramları içinde
tekrarlanır.

AMAÇ 12. Kurallara uygun kalem tutabilme.
Davranışlar :
1. Kullandığı eline kalemi alır.
2. Kalemi, açık ucu aşağıda olacak şekilde tutar.
3. Kullandığı elinde kalemi açık ucuna yakın yerinden (alttan 2 cm
dışarıda olacak şekilde) orta parmağının üzerinde baş ve işaret parmağının
arasında olacak şekilde tutar.
4. Kalemin uç kısmını kâğıda değdirir.
5. Kâğıda rastgele (aşağı, yukarı, yana) çizgiler çizer.
AÇIKLAMA: Programda yer alan kavramların yanı sıra öğrencinin düzeyine
göre ağır- hafif, düz- pürüzlü, açık- kapalı, yakın- uzak, ıslak- kuru vb.
kavramlar da kavram öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerle işlenebilir.

Yazıldığı Kategori Otistik Çocuklar Eğitim Programı, Özel Eğitim OKUL ÖNCESİ BÖLÜM (3- 6 Yaş) Etiketler: ,