Kategori: Zeka Testi

Eylül 9th, 2023 Yazar Özel Eğitimci

Erken Çocukluk ve Okulöncesi Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri Kursu sınav soruları ve cevapları
Okul Öncesi Eğitime Giriş Soruları PDF
Auzef Yaklaşımlar ve Programlar çıkmış sorular
Okul Öncesi Yaklaşımlar Soru çöz
Farklı ülkelerde okul öncesi eğitim soruları
AUZEF Yaklaşımlar ve Programlar PDF
AUZEF vize soru ve cevapları
Reggio Emilia yaklaşımı ile ilgili sorular
Aşağıdakilerden hangisi önyargı karşıtı eğitim

0-36 ay özel eğitim programı
okul öncesi özel eğitim etkinlikleri egitimhane.
Okul öncesi özel eğitim Makale
erken çoçuklukta program modülü 11.sınıf pdf
0-36 ay eğitim programı meb
Özel Eğitim Hizmetleri YÖNETMELİĞİ

Yazıldığı Kategori Aile Eğitimi, EBA, Eğitimci, Erken Çocukluk ve Okulöncesi Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri, Erken Çocukluk ve Okulöncesi Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri Kursu sınav soruları ve cevapları, Erken Çocukluk ve Okulöncesi Dönemi, Hizmetiçi Eğitim, meb, milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Özel Eğitimci, Özel eğitimin amaçları, Sınav Soruları Cevapaları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim EBA, Zeka Testi Etiketler: , ,

Ekim 10th, 2020 Yazar Özel Eğitimci

Eba Zeka Oyunları Uzaktan Eğitimi Kursu Sınav Soruları Cevapları
FAALİYET : 2020000493 – 2.02.09.01.007 – Zeka Oyunları 1 Uzaktan Eğitimi Kursu
Başlangıç Tarihi : 19/10/2020 Bitiş Tarihi : 01/11/2020
Tipi : Uzaktan Eğitim Kısıtlamalar : Unvan: Sözleşmeli Öğretmen(657 S.K. 4/B)Unvan: Öğretmen
Düzenleyen Birim : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Katılacak Sayısı : 20000
Son Başvuru Tarihi : 12/10/2020
Kimler Katılabilir : Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileri arasından seçilenler.

Yazıldığı Kategori EBA, Özel Eğitim, Sınav Soruları Cevapaları, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim EBA, Zeka Testi Etiketler: , , , , , , ,

Mayıs 16th, 2020 Yazar Özel Eğitimci

UYGULAMALI WİSC-R EĞİTİMİ
WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
WİSC-R TESTİNE AİT ALT TESTLERİN TANITIMI
1- Genel Bilgi; Çocuğun değişik kategorilerdeki bilgi ve öğrenme kapasitesini ölçen sorulardan oluşur.
2- Benzerlikler; Çocuğa söylenen İki farklı nesnenin ne bakımdan birbirine benzediklerini bulması istenir.
3- Aritmetik; Basitten zora doğru sıralanmış işlemleri yapması istenir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun ne kadar çok yada ne kadar az kelime bilgisine sahip olduğumuzu anlamaya yardım eder.
5- Yargılama; Çocuğun akıl yürütme, çözüm üretme ve olaylar arasında nasıl bağlantı kurduğunu gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun dikkat, algı ve hafıza ile ilgili fonksiyonlarını ölçer.
7- Resim Tamamlama; Çocuğa gösterilen resimlerde eksik olan kısmı bulup söylemesi istenen bu test aracılığı ile de çocuğun dikkatini ve çevresindeki objeleri ne ölçüde tanıdığı anlaşılır.
8- Resim Düzenleme; Çocuktan kendisine verilen resimleri sıralayarak bir hikaye oluşturması istenir. Detayları birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturmaya dayalı bu test çocuğun analiz ve sentez yetisinin ne durumda olduğunu gösterir.
9- Küplerle Desen; Çocuğun kopya etme ve el becerilerini ölçer.
10- Parça Birleştirme; Parçalara ayrılmış objelerin parçalarını doğru bir şekilde bir araya getirerek tamamlaması istenen bu testte de dikkat ve bütünleştirme yetisinin ne durumda olduğu gözlenmiş olur.
11- Şifre; Sayı ve işaretlerden oluşan bir sayfalık metni kodlaması istenir.
12- Labirentler; Uzun yıllar değişik zeka testlerinde de kullanılmıştır. Ancak güvenirliliğinin zayıf olması nedeniyle son yıllarda geliştirilen zeka testlerinde yer almamaktadır. Wisc-R’ın yedek alt testi olarak kullanılır.
B-WİSC-R TESTİNİN KATILIMCILAR TARAFINDAN UYGULANMASI
C- WİSC-R TESTİNİN UYGULANMASI VE PUANLANMASI
1- Alt testlerin uygulamalı olarak gösterilmesi
2- Alt testlerin puanlanmalarının yapılması
3- Test skorlarının yorumlanması ve IQ değerlerinin hesaplanması
4- Test ile ilgili ayrıntılı rapor düzenlenmesi.
EĞİTİMİN SÜRESİ: 15 saat

Yazıldığı Kategori Zeka Testi Etiketler: ,