Mayıs 16th, 2020 Yazar Özel Eğitimci

UYGULAMALI WİSC-R EĞİTİMİ
WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
WİSC-R TESTİNE AİT ALT TESTLERİN TANITIMI
1- Genel Bilgi; Çocuğun değişik kategorilerdeki bilgi ve öğrenme kapasitesini ölçen sorulardan oluşur.
2- Benzerlikler; Çocuğa söylenen İki farklı nesnenin ne bakımdan birbirine benzediklerini bulması istenir.
3- Aritmetik; Basitten zora doğru sıralanmış işlemleri yapması istenir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun ne kadar çok yada ne kadar az kelime bilgisine sahip olduğumuzu anlamaya yardım eder.
5- Yargılama; Çocuğun akıl yürütme, çözüm üretme ve olaylar arasında nasıl bağlantı kurduğunu gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun dikkat, algı ve hafıza ile ilgili fonksiyonlarını ölçer.
7- Resim Tamamlama; Çocuğa gösterilen resimlerde eksik olan kısmı bulup söylemesi istenen bu test aracılığı ile de çocuğun dikkatini ve çevresindeki objeleri ne ölçüde tanıdığı anlaşılır.
8- Resim Düzenleme; Çocuktan kendisine verilen resimleri sıralayarak bir hikaye oluşturması istenir. Detayları birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturmaya dayalı bu test çocuğun analiz ve sentez yetisinin ne durumda olduğunu gösterir.
9- Küplerle Desen; Çocuğun kopya etme ve el becerilerini ölçer.
10- Parça Birleştirme; Parçalara ayrılmış objelerin parçalarını doğru bir şekilde bir araya getirerek tamamlaması istenen bu testte de dikkat ve bütünleştirme yetisinin ne durumda olduğu gözlenmiş olur.
11- Şifre; Sayı ve işaretlerden oluşan bir sayfalık metni kodlaması istenir.
12- Labirentler; Uzun yıllar değişik zeka testlerinde de kullanılmıştır. Ancak güvenirliliğinin zayıf olması nedeniyle son yıllarda geliştirilen zeka testlerinde yer almamaktadır. Wisc-R’ın yedek alt testi olarak kullanılır.
B-WİSC-R TESTİNİN KATILIMCILAR TARAFINDAN UYGULANMASI
C- WİSC-R TESTİNİN UYGULANMASI VE PUANLANMASI
1- Alt testlerin uygulamalı olarak gösterilmesi
2- Alt testlerin puanlanmalarının yapılması
3- Test skorlarının yorumlanması ve IQ değerlerinin hesaplanması
4- Test ile ilgili ayrıntılı rapor düzenlenmesi.
EĞİTİMİN SÜRESİ: 15 saat

Yazıldığı Kategori Zeka Testi Etiketler: ,