0-3 Ay Çocuk Bebek Gelişimi Basamakları

0-3 Ay Çocuk Bebek Gelişimi Basamakları

0-3 AY GELİŞİM SÜRECİ
MOTOR GELİŞİMİ
¨ Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer,
¨ Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer,
¨ Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir,
¨ Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir,
¨ Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır,
¨ Avuçlarında ve elinin tamamında yakalama refleksleri görülür,
¨ 1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir,
¨ 2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır,
¨ Kollarını simetrik olarak sallayabilir,
¨ Başı çok az geride kalır ya da hiç kalmaz,
¨ Yüzükoyun konumda önkollarından destek alarak başını ve üst göğsünü iyice yukarı kaldırabilir,
ALGISAL GELİŞİMİ
¨ Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir,
¨ Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir,
¨ Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir,
¨ Yeni doğan bebek dört basit tadı(tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir,
¨ 1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir,
¨ 3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar,
¨ 2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir,
¨ Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder,
¨ 2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer,
¨ 3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir,
¨ Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir,
¨ Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar,
¨ Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır,
¨ Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir,
DİL GELİŞİMİ
¨ Yeni doğan bebek ağlarken, kısa ve derin soluklar alırken konuşmanın temelini oluşturur,
¨ Ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli çene ve dil hareketlerini tekrarlayarak ses ve solunum düzenleme becerisi kazanır,
¨ 2.ayın sonundan itibaren daha az ağlamaya başlar,
¨ Rahat ve hoşnut durumlarında kumru gibi sesler çıkarır,
SOSYAL GELİŞİMİ
¨ Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır,
¨ 5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir,
¨ 3. aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir,

Nisan 23rd, 2020 Yazar