ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI

ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI
1. Özel eğitim gereksinimi olan çocukların, Anayasamız ve Türk Millî
Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitimleri
gerçekleştirilerek bir iş ve meslek sahibi olarak toplumla
bütünleşmelerini sağlamak,
2. Günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklar
kazandırarak bağımsız yaşama gücü vermek,
3. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerde görülen problem davranışları,
bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak ortadan kaldırmak veya en aza
indirgemek,
4. Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri topluma hazırlamak, sosyal
yönden gelişimlerini sağlayıcı önlemler almak.
5. Bireyin yetenekleri ve potansiyeli ölçüsünde eğitim hakkından
yararlanmasını sağlamak,
6. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin maddi ve manevî
gereksinimlerini karşılayabileceği ortam ve koşullar hazırlamak,
7. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin özelliklerinden kaynaklanan
özür ve problemlerinin oluşturduğu gelişim engellerini ortadan kaldırmak
veya etkisini azaltmak.

Nisan 20th, 2020 Yazar