Nisan 22nd, 2020 Yazar Özel Eğitimci

Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sosyal hayata aktif katılımının sağlanması
Sosyal hizmet:bireyin sıkıntı çekmesini önlemek yada rahat olmasını sağlayarak ,insanın refah düzeyini yükselten çeşitli ve örgütlü yöntemler
Toplumdan soyutlama :Toplumsallaşmanin ortadan kalktigini gösteren süreç.
Kentsel aile:Türkiye’deki kentsel aile çekirdek aile yapısı gösterir.Baba egemendir.Para babanın elinde toplanır ve gereksinimler doğrultusunda aile bireyleri arasında paylaştırılır.Büyük kentlerde evlenme yaşı erkeklerde 28 kadınlarda ise 24 ‘tür.uzun öğretim yıları(bir iş bulmak için gerekli)evlenme yaşının yüksek olma nedenlerindendir.Kentsel ailelerde çocuğun doğumuyla birlikte aile büyüklerine yakın bir ev tutularak çocuğun bakımı aile büyüklerine bırakılır.(karı-koca çalışan evlerde)Bunun yanında birlikte oturma pek görülmez .Genç çiftlerle anne babaların birlikte oturmamasının en önemli nedeni iki kuşak arasında hızlı toplumsal değişmenin yol açtığı çok büyük kültürel,toplumsal,siyasal ve inanç ayrılıklarının bulunmasıdır.Bu nedenle kentsel ailenin büyüklüğü 4-5 kişiyi geçmez.kentsel ailelerde(ekonomik beklentisi yüksek)evde birden fazla kişinin çalıştığı görülür.
Kentli ailelerde görülen sosyal hayat: Kentte görülen sosyal ilişkiler ikincil tip (örgütlü,yazili kurallara göre) ilişkilerdir.Kentli ailelerde kari-koca çalişiyorsa ,haftada bir kez sinema ,Ayda bir kez tiyatroya gitme görülürken sergi salonlarina hiç gidilmedigi yada bir veya iki defa gidildigi tespit edilmiştir.Ayda en fazla bir kez bir restoranda yemek yedikleri,haftada birkaç kez yakin birkaç arkadaşlarina (genelde iş çevresinden),veya bir yakin akrabalarina akşam ziyaretlerinde bulunduklari tespit edilmiştir.Bunun yaninda anne çalişmiyorsa gündüz gezmeleri şeklinde komşu ve akraba ziyaretleri hemen haftanin dört günü yapilmakta , haftada 1 veya 2 kez akşam gezmesi de buna eklenmektedir.
Kentli ve özel gereksinimli çocuğa sahibi ailelerde görülen sosyal hayat:Bu tip ailelerin sosyal hayatları oldukça sınırlıdır. Toplumun özürlü çocuğa bakışı,özürlü çocuk ailelerine, çocuk hakkında yöneltilen sorular,toplumda özürlü çocukların istismarı,ekonomik nedenler, bazı kişilerin özürlü çocuklara karşı sergilediği olumsuz tutumlar gibi sebeplerden dolayı bu ailelerin kendilerini sosyal hayattan soyutlayarak daha çok aile içi ilişkilere yöneldikleri görülmektedir.
AMAÇLAR:
Genel amaç: Özel gereksinimli çocuğa sahip kentli, çekirdek ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlama.
-Rehberlik hizmetleri
-Oryantasyon ve dolaşma hizmetleri
-Teşhis ve degerlendirme süreci için tibbi hizmetler
-Okul sosyal çalışma hizmetleri
-Aile danışmanlığı ve eğitimi
-Konuşma dil patolojisi ve odyoloji servisi
1-2:Ailenin özürlülere hizmet veren sivil toplum örgütlerinden yararlan
ALT AMAÇ:1:Ailenin kendilerine sağlanan sosyal hizmetlerden yararlanması
1-1:Tıbbi hizmetler:üniversite,ssk ve devlet hastaneleri yoluyla sağlanan hizmetler
-psikolojik hizmetler
-fizik ve uğrası tedavisi
-boş zamanlarini degerlendirmeye yönelik etkinlikler için hizmetler
-Okul öncesi dönemde çocukların erken değerlendirilmesi
1-2:Ailelerin özürlülere yardım amaçlı kurulmuş sivil toplum örgütlerinden yaralanması
-Öncelikle ailenin bulunduğu il içerisinde özürlülere yardım amaçlı kurulmuş hangi kurumlar bulunmaktadır ve bu kurumlardan nasıl yararlanılır.
-Aile ülke genelinde özürlülere yardım amaçlı kurulmuş hangi kurumlar bulunmaktadır ve bu kurumlardan nasıl yararlanılır.
-Bulunduğu bölgedeki herhangi bir veya biden fazla dernek,vakıf,şube,federasyon ,birlik,konfederasyon gibi örgütlere üye olma
-Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği özürlü ailelerini bir araya getirme,özürlülerin yararına yapılan kermes ve yardım toplantılarına katılma
1-3:Ailelere sağlanan dinlenme ve eğlence olanaklarından yararlanma
– Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendileri gibi özürlü çocuğa sahip ailelerle dinlenme kapları,tatil etkinliklerine katılmaları
– Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendileri gibi özürlü çocuğa sahip ailelerle çay günleri gibi toplantılar düzenlemeleri
– Ailelerin çocuklarını özürlüler için açılmış spor kulüplerine kayıt ettirmeleri
– Ailelerin çocuklarının spor müsabakalarına katılmaları
ALT AMAÇ:2:Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sinema ,tiyatro,sergi gibi etkinliklere gitmesi
-Ailelerin sergi,sinema ve tiyatronun insanların hayatı daha iyi anlama,kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme,hayata çok yönden bakarak değerlendirme yapabilme gibi yararlar sağladığını bilmesi
-Ailenin bulunduğu bölgede bulunan sergi,sinema ve tiyatro salonlarını bilmesi
-Bütçesine uygun sergi sinema ve tiyatro etkinliklerini takip etmesi
-Ailenin ayda en az bir kez sinemaya veya tiyatroya gitmesi
ALT AMAÇ:3:Ailenin yakın komşu ve akrabalarını ziyarete gitmesi
-Ailenin çocuğunun özür durumunu açıkça komşu ve akrabalarına anlatması
-Ailenin uygun olduğu zamanlarda komşu veya akrabalarını 1-2 kişilik küçük gruplar halinde kabul etmesi
-Ailenin uygun olduğu zamanlarda az davetlinin bulunduğu komşu veya akrabalarının toplantılarına katılması
ÖĞRETİM PROGRAMI
AİLE VE KURUMA DAYALI PROGRAM: Sizin ile okulda toplantılar yapılacak, bu toplantılarda size sosyal hayata katılımın sizler ve ailenizdeki diğer bireyler açısından yararları hakkında konuşmalar yapılacaktır,bir de sizlere bulundunuz bölgedeki sivil toplum örgütleriyle ilgili bilgiler verilecektir,sizlerin onlardan nasıl yararlanabileceğiniz anlatılacak ve sizlerin o örgütlere üye olarak neler yapabileceğiniz anlatılacaktır.Bunun yanında komşu ve varsa akrabalarınızla ziyaret programları hazırlanacak siz evinize davet ederek daha sonra da siz davetlere katılarak onlarla ilişki kurmanız sağlanacaktır.İlk hafta misafir kabul günlerinizde evlerinize ziyarete gelinecek ve ilişkilerinizin daha yumuşak bir zemine oturması sağlanacaktır.
Bu programın özelliği: özel eğitime devam eden çocukların anne ve babalarına aynı kurumda ve evlerinde eğitim verilmesidir.
Bu şekilde toplantilar düzenleyerek sizlerin sosyal hayata ne ölçüde katildiginizi,ve katilim aninda ne gibi sorunlarla karşilaştiginizi belirleyerek o yönde çözümler geliştirecegiz.
AİLE EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Sistematik ve kavramsal temelli bir süreç olan aile eğitiminin amacı, ailelere anne babaların değişik yönleriyle ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceri sahibi yapmaktır. Anne – babayı, anne – baba olarak eğitmeyi, anne – babayı öğretici olarak yetiştirmeyi ve anne – babayı gönüllüler olarak eğitmeyi amaçlayan programdır.
Anne – babayı, anne – baba olarak eğitmeyi amaçlayan programda, anne – babaların çocuklarının engeline uyum süreci çocuğun sosyalleşmesi, kardeşleriyle ilişkilerde, vasillik ve yasal işlemlerle ilgili bilgi, destek ve kaynak sağlamaktır.
Anne – babayı öğretici olarak yetiştirmeyi amaçlayan programda anne – babalara çocuk yetiştirme yaklaşımları, sosyal ve duygusal gelişimine, dil gelişimine katkıda bulunma, öğretmenlerine ilişkin yeterlilikler kazandırmaktır.
Anne – babayı gönüllüler olarak eğitmeyi amaçlayan programda, anne – babalar yasal savunuculuk çocuğun eğitimiyle ilgili uzman, toplumsal kuruluşlar ve ekonomik kaynak bulma konularında gönüllü bireyler olarak eğitilmektedir.
Özürlü çocuğuna sahip ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması adlı program özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik bir aile eğitim programıdır.
Genel amaç: Özel gereksinimli çocuğa sahip kentli, çekirdek ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarını 1sağlama.
ALT AMAÇ::Ailenin kendilerine sağlanan sosyal hizmetlerden yararlanması
ALT AMAÇ:2:Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sinema ,tiyatro,sergi gibi etkinliklere gitmesi
ALT AMAÇ:3:Ailenin yakın komşu ve akrabalarını ziyarete gitmesi
İÇERİK:Özel gereksinimli çocuğu sahip ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak için yapılması gerekenler şunlardır.
1:Ailenin kendilerine sağlanan sosyal hizmetlerden yararlanması
1-1:Tıbbi hizmetler:üniversite,SSK ve devlet hastaneleri yoluyla sağlanan hizmetler
1-2:Ailenin özürlülere hizmet veren sivil toplum örgütlerinden yararlanması:
1-3:Ailelere sağlanan dinlenme ve eğlence olanaklarından yararlanma
2:Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sinema ,tiyatro,sergi gibi etkinliklere gitmesi
2-1-Ailelerin sergi,sinema ve tiyatronun insanların hayatı daha iyi anlama,kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme,hayata çok yönden bakarak değerlendirme yapabilme gibi yararlar sağladığını bilmesi
2-2-Ailenin bulunduğu bölgede bulunan sergi,sinema ve tiyatro salonlarını bilmesi
2-3-Bütçesine uygun sergi sinema ve tiyatro etkinliklerini takip etmesi
2-4-Ailenin ayda en az bir kez sinemaya veya tiyatroya gitme
3:Ailenin yakın komşu ve akrabalarını ziyarete gitmesi
3-1-Ailenin çocuğunun özür durumunu açıkça komşu ve akrabalarına anlatması
3-2-Ailenin uygun olduğu zamanlarda komşu veya akrabalarını 1-2 kişilik küçük gruplar halinde kabul etmesi
3-3-Ailenin uygun olduğu zamanlarda az davetlinin bulunduğu komşu veya akrabalarının toplantılarına katılması
SÜREÇLER:
Bu programın uygulanmasında şu etkinliklere yer verilecektir.
Grup öğretimi: anne ve babaları belli konularında bilgilendirmeyi amaçlayan ve aile gurupları oluşturarak haftalık toplantılar şeklinde uygulanan öğretim yaklaşımıdır.
Araç-gereç:Yazılı bilgilendirme formu: aileleri sosyal hayata aktif olarak katmak,özürlüler yardım amaçlı kurulmuş olan sivil toplum örgütleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir formdur. Aileye ilk toplantıda verilir. Değerlendirme formu :ailelere ön görüşme sırasında ve tüm öğretim bittikten sonra doldurtularak ikisi arasındaki farklar değerlendirilecektir.
Ev ziyaretleri: ailenin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak için haftalık düzenlemeler yapmak ve komşuluk ,akrabalık ilişkilerini düzenlemek için ev ziyaretleri düzenlenecektir.
Uygulama: Bu aile eğitim programı haftada bir gün ve birer saat olarak beş oturumdan oluşmaktadır. Bu oturumlar okulda ve evde yapılmaktadır. Okulda yapılacak olan toplantı gününde uygun olan bir sınıfta oturumlar gerçekleştirilecek.
Ortam:Programın uygulanacağı ortam kişilerin rahatlıkla çalışabilecekleri bir mekan olmalıdır.Örneğin boş bir sınıf.
Uygulamanın yapıldığı ortamda uygulamayı etkileyecek uyaranlar(telefon,gürültü) bulundurulmamalıdır.
Değerlendirme:
Oturumlardan önce aileyle görüşmeler yapilarak aileye sosyal hayata ne oranda katildigi belirlenmiş, oturumlar tamamlandiktan sonra ailelere test uygulanarak ailelerin sosyal faaliyetlerinde ne kadar degişim meydana geldigine bakilacaktir.degerlendirme ve performans aliminda ayni ölçü araci (sorulari) kullanilacaktir.
Yöntem ve teknik:Özel gereksinimli olan bireylerin ailelerini sosyal hayata aktif olarak katmaya yönelik bilgilendirici aile eğitimi programını amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik öğretim uygulamaları beşerli grup şeklinde düzenlenen oturumla yapılacaktır.
Oturuma başlamadan önce ailelerin sosyal hayata hangi oranda katildiklarini belirlemek için bir ön test uygulamasi yapilacaktir.Uygulama oturumu için sonrasinda belirlenen gün ve tarihte toplanilip uygulamaci tarafindan hazirlanan bilgilendirme formuyla ailelere sosyal hayata katilimlarini teşvik amaciyla sunu yapilacaktir.Ögretim oturumlari sirasinda ailenin komşu ve akrabalari ile ilişkiye girmesi için harekete geçilecek ve ev ziyaretleri ilk hafta gözlenerek var olan sorunlar tespit edilecek ve çözüm yollari üretilerek ilişkilerin gözlemler dişinda da devam etmesi saglanacaktir.Ayrica ailelerin sivil toplum örgütleriyle iletişime girip girmedikleri kontrol edilecek ve en az bir sivil toplum örgütüne üye olmalari saglanacaktir.
Program uygulaması:
Aileye ilk görüşmede sosyal hayatin önemi,her insanin sosyal bir ortamda dogup yaşamak zorunda oldugunu ,kendini bu sosyal ortamlardan soyutlamanin kişinin psikolojik ve sosyolojik yapisini bozacagi anlatilir.Kendi sorunlarini yaşayan başka ailelerin de oldugunu bilmenin kendilerini rahatlatacagi , Kendileriyle haftalik görüşmeler yapilacagini söylenir. Toplantinin kurumda ve evde yapilacagini anlatilir. Haftada bir saatlik bir program oldugunu söylenir. Yapilan toplantilarda bir sonraki hafta için gerekli ödevler verecegini anlatilir.
OTURUMLAR
Bu programı uygulamaya başlamadan önce ;Çalışılacak ailelerin özellikleri belirlendikten sonra bu özelliklere uygun aileler seçilmiştir.Aileler belirledikten sonra ailelerle bir ön görüşme düzenlenmiştir. Bu toplantıda aileleri program tanıtılmış ve ailelerin başlama düzeylerini belirlemek için ölçü araçları uygulanmıştır (bak. Ek2). En son olarakta ailelerle çalışma günleri ve saatleri belirlenmiştir.
BİRİNCİ OTURUM:
KONU: Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması
SÜRE: 60 dakika.
ARAÇ – GEREÇ: Bilgilendirme formu,değerlendirme formu
YÖNTEM: Düz anlatım yöntemi ve soru – cevap yöntemi.
AMAÇ: Aileyi toplantılarda kullanacakları form hakkında ve konu hakkında bilgilendirmek.
Alt amaçlar:
-Aile sosyal hayata katılımın önemini ifade eder.
-Aile sosyal hayata katılarak psikolojik ve sosyolojik açıdan rahatlayacağını ifade eder.
-Aileler kendilerine dağıtılacak form hakında bilgi edinirler.
-Aileler kendilerine dağıtılan derğerlendirme formunu doldururlar.
İŞLENİŞ:
İlk oturumda konuya genel bir giriş yapılacak ve neler yapılacağı hakkında bilgi verilecektir.
“Merhaba arkadaşlar bugün sizinle toplanmamizin nedeni sizleri sosyal hayatlarini düzenlemek ve sizleri aktif olarak sosyal hayata katilimlarinizi saglamak. Bildiginiz gibi bütün insanlar sosyal bir çevre içinde dogar ve sosyal bir çevre içinde yaşamlarina devam ederler.Her insanin oldugu gibi sizlerin de sosyal ihtiyaçlari var bu nedenle sizlerin de tam anlamiyla sosyal hayatin içinde olmaniz gerekli burda bunun için toplanmiş bulunuyoruz. Bunun için ilk önce özürlülere ve özürlü yakinlarina saglanan sosyal olanaklardan ve hizmetlerden haberdar olmak zorundayiz.Bu nedenle şimdi size içinde bu bilgilerin bulundugu bilgi formlarimizi dagitacagim. Bu bilgi formu sizi özürlülere ve özürlü yakinlarina saglanan sosyal olanaklar ve hizmetler hakkinda bilgilendirecektir. Şimdi hepinize bu bilgi formlarin dagittiktan sonra konuya bir giriş yapmak istiyorum ve eger bir sorunuz olursa toplanti bitişinde sora bilirsiniz.
Şimdiden bu toplantilara katildiginiz için hepinize teşekkür ederim.
Sevgili anne ve babalar biz toplum olarak her biri birer sabır abidesi,her biri bir sevgi yumağı olan siz özürlü ailelerini aramızda görmekten mutluluk duyacağız.sizlerin bizlerin arasında olmaması,kendinizi toplumdan uzak tutmanız toplum olarak bizim için büyük bir kayıptır:çünkü bu toplumun sizden öğreneceği çok şey var, her şeyden önce bunu bilin.Sizler çocuklarınız dünyaya gelmeden önce sosyal yaşama dair neler yapıyorsanız ,şimdi de aynı şekilde sosyal hayatta yerlerinizi almalısınız.Herşeyden önce sizlerle aynı kaderi paylaşan diğer özürlü çocuk aileleriyle bir araya gelmeli sorunlarınızı,ihtiyaçlarınızı ve neler yapıp yapamadıklarınızı konuşmalısınız.Bunun yanında yakın komşu ,ve akrabalarınıza gitmeli onları da evlerinize küçük guruplar halinde kabul etmelisiniz.Küçük gruplar halinde diyorum çünkü bu arada çocuğunuzla ilgilenecek vaktiniz olmalı ve çocuğunuz aşırı ilgi ve sesten rahatsız olup sorun çıkarmamalı.Şimdfi sizden sizlere dağıtacağım değerlendirme formunu kendinize uygun şekilde doldurmanuızı rica ediyorum der ve formları dağıtır.Aileler doldurur ve uygulamcı formları toplar.Bilgi formlarını dağıtarak gelecek hafta formları inceleyecekleri ve bunları inceleyip kendi çocukları için gerekli olacakları işaretlemerini ve mümkünse bu kurumlarla ,ilişkiye girmelerini isterek katılımcılara ödev verir.

Bu programı uygulamaya başlamadan önce ;ailelerin bir önceki hafta verilen ödevleri yapıp yapmadıkları kontrol edilerek bu hafta yapılacaklar hakkında bilgi verilir.
İKİNCİ OTURUM:
KONU: Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması
SÜRE: 60 dakika.
ARAÇ – GEREÇ: Bilgilendirme formu
YÖNTEM: Düz anlatım yöntemi ve soru – cevap yöntemi.
AMAÇ:1:Ailenin kendilerine sağlanan sosyal hizmetlerden yararlanması
ALT AMAÇLAR:
1:Tıbbi hizmetler:üniversite,ssk ve devlet hastaneleri yoluyla sağlanan
1-2:Ailelerin özürlülere yardım amaçlı kurulmuş sivil toplum örgütlerinden yaralanması
1-3:Ailelere sağlanan dinlenme ve eğlence olanaklarından yararlanma
İŞLENİŞ:
.
“Merhaba arkadaşlar bugün sizinle toplanmamizin nedeni sizleri ve çocuklarınıza sağlanan tıbbi hizmetler ve bunları sağlayan kurumlar,sizlere çocuklarınıza yardım amaçlı kurulmuş sivil toplum örgütleri nerelerde verdır ve hangi özür gruplarına yönelik kurulmuşlardır,sizlere sağlanan dinlenme ve eylence olanakları nelerdir bunlar hakkında bilgi vermektir,eger bir sorunuz olursa toplanti bitişinde sora bilirsiniz.
Şimdiden bu toplantilara katildiginiz için hepinize teşekkür ederim.
Şimdi hepinizden sizlere geçen hasfta dağıtmış olduğum bilgi formu ile ilgili soruları almak istiyorum
Şimdi herkes bilgi formunu tekrar incelesin ve kendi çocuklasrının özür durumlarını ilgilendiren sivil toplum örgütlerini işaretlesin daha sonra görevli kontrol eder ve ailelere en çok yardımcı olacak(her aileye farklı farklı) sivil toplum örgütü belirlenir.uygulamacı bu kurulrşlarla en kısa zamanda iletişime geçmeleri için aileleri bilgilendirici bir konuşma yapar.Ailelere kendileri ve çocukları için hizmet veren tıbbi hizmet kurumlarının hangi kurumlar olduğu ailelere verilen bilgi formundan tekrar tanıtılır ve bu kurumlardan nasıl yararlanılması gerektiği ailelere uygulamacı tarafından anlatılır.daha sonra uygulamacı ailelere sağlanan dinlenme ve eylenme olanaklarını ve bunlara katılmanın kendilerine ve çocuklarına sağlayacağı faydaları,eğer çocuklarının özürüne uygun spor klupleri varsa çocuklarını bu kluplere göndermelerinin yararını anlatır aynı şekilde kendi aralarında düzenleyecekleri etkinliklerin de sosyalleşme açısından yarar ve gerekliliğini anlatır .bu hafta sizden isteğim bulunduğumuş sehirdeki sinema,tiyatro ve sergi salonları nelerdir bunları araçtırmanız.

Bu programı uygulamaya başlamadan önce ;ailelerin bir önceki hafta verilen ödevleri yapıp yapmadıkları kontrol edilerek bu hafta yapılacaklar hakkında bilgi verilir.
ÜÇÜNCÜ OTURUM:
KONU: Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması
SÜRE: 60 dakika.
ARAÇ – GEREÇ: Bilgilendirme formu
YÖNTEM: Düz anlatım yöntemi ve soru – cevap yöntemi.
AMAÇ:1:
Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sinema ,tiyatro,sergi gibi etkinliklere gitmesi
-Ailelerin sergi,sinema ve tiyatronun insanların hayatı daha iyi anlama,kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme,hayata çok yönden bakarak değerlendirme yapabilme gibi yararlar sağladığını bilmesi
ALT AMAÇLAR:
-Ailenin bulunduğu bölgede bulunan sergi,sinema ve tiyatro salonlarını bilmesi
-Bütçesine uygun sergi sinema ve tiyatro etkinliklerini takip etmesi
-Ailenin ayda en az bir kez sinemaya veya tiyatroya gitmesi
İŞLENİŞ:Merhaba arkadaşlar bu sizinle üçüncü toplantımız artık birbirimizi tanımaya başladık ödevlerinizi hepinizin yaptığına eminim şimdi şehrimizde hangi sergi ,sinema ve tiyatro sahneleri varmış ve bu salonlarda hangi sinema tiyatro ve sergiler gösterimdeymiş kim söylemek ister.Uygulamacı aldığı yanıtları yazar eksikleri tamamlar ve katılımcılara daha önce bu salonlardan ne için fazla yararlanamadıklarını sorar ve sonunları belirler ve katılımcılarla bu sorunların nasıl giderilebilineceğini tartışır.Ailelere sinema,tiyatro ve sergi salonlarını gezme gibi etkinliklerin yararlarını anlatır.gelecek hafta herkesin bir tiyatro,sinema veya sergi salonunu gezerek gözlemlerini bizlerle paylaşmasını istiyorum gelecek hafta sizlerle komşu ve akrabalarımızı ziyaretler hakkında konuşacağız der ve o haftaki oturumu tamamlar.

Bu programı uygulamaya başlamadan önce ;ailelerin bir önceki hafta verilen ödevleri yapıp yapmadıkları kontrol edilerek bu hafta yapılacaklar hakkında bilgi verilir.
DÖRDÜNCÜ OTURUM:
KONU: Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması
SÜRE: 60 dakika.
ARAÇ – GEREÇ: Bilgilendirme formu
YÖNTEM: Düz anlatım yöntemi ve soru – cevap yöntemi.
AMAÇ:3:Ailenin yakın komşu ve akrabalarını ziyarete gitmesi
Alt amaçlar:
-Ailenin çocuğunun özür durumunu açıkça komşu ve akrabalarına anlatması
-Ailenin uygun olduğu zamanlarda komşu veya akrabalarını 1-2 kişilik küçük gruplar halinde kabul etmesi
-Ailenin uygun olduğu zamanlarda az davetlinin bulunduğu komşu veya akrabalarının toplantılarına katılması
İŞLENİŞ:Merhaba arkadaşlar umarım herkes bir tiyatro,sinema veya sergiye gitmiştir.Gözlemlerini ilk kim anlatmak ister der ve katılımcıların gözlemlerini dinleyerek onların katılımları sonucu edindilkleri deneimleri hep birlikte değerlendirirler.
Daha sonra uygulamacı ailelerin komşuluk ve akrabalık ilişkileri hakkında sorular sorar ve onların bu tür ilişkiler geliştirmelerinin onlara ve çocuklarına sağlayabileceği yararlarından bahseder.gelecek hafta evlerine uygun oldukları bir saatte bir komşu veya akrabalarını 2-3 kişiyi geçmeyecek şekilde davet etmelerini ;az sayı da kşiyi davet etmelerinin sebebini de az kişi ile ilgilenirken çocukları ile ilgilenmeye zaman kalacağı için olduğunu söyler ve komşularının kendilerini davet ettiğinde bundan memnun olacaklarını belirterek komşularına mümkün olduğunca az kişinin geleceği toplantılara katılabileceklerini söylemelerini ister ve uygulamacı komşularının çağırdığı toplantılara ve kendi evlerinde yapacakları toplantılara 3 defayı geçmeyecek şekilde kendisinin de katılacağını ve sorunların neler olduğunu tespit ederek bunlara birlikte çözüm getirebileceklerini ve bu sorunları en aza indirmek için birlikte çalışacaklarını söyler ve katılımcıların da onayını alarak gelecek haftaki misafir kabul gün ve saatlerini birlikte ayarlarlar.

Uygulamacı ailelerin misafir kabul günlerine ve ailenin misafirliğe gittiği komşularına 3 kezden fazla olmamak üzere katlır ve sorunları belirleyerek bunlara ailelerle birlikte çözüm önerileri geşliştirerek ailelerin komşuluk ve akrabalık ilişkilerini tekrar geliştirmeye,aileyi tpoplum içine katmaya çalişır.program sonunda değerlendirme soruları ailelere tekrar doldurtulur.

Son bir oturum düzenlenerek ailelerin sosyal hayata ne ölçüde katılımlarının sağlandığına bakılır.

Bilgilendirme formu:
1:Özürlü kişiler ve ailelerine saglanan sosyal hizmetler
1-1:Tıbbi hizmetler:üniversite,SSK ve devlet hastaneleri yoluyla sağlanan hizmetler
-psikolojik hizmetler
-fizik ve uğrası tedavisi
-boş zamanlarini degerlendirmeye yönelik etkinlikler için hizmetler
-Okul öncesi dönemde çocukların erken değerlendirilmesi
-Rehberlik hizmetleri
-Oryantasyon ve dolaşma hizmetleri
-Teşhis ve degerlendirme süreci için tibbi hizmetler
-Okul sosyal çalışma hizmetleri
-Aile danışmanlığı ve eğitimi
-Konuşma dil patolojisi ve odyoloji servisi
1-2: Özürlülere hizmet veren sivil toplum örgütleri(bak. ek1)
-Öncelikle ailenin bulunduğu il içerisinde özürlülere yardım amaçlı kurulmuş hangi kurumlar bulunmaktadır ve bu kurumlardan nasıl yararlanılır.
-Aile ülke genelinde özürlülere yardım amaçlı kurulmuş hangi kurumlar bulunmaktadır ve bu kurumlardan nasıl yararlanılır.
-Bulunduğu bölgedeki herhangi bir veya biden fazla dernek,vakıf,şube,federasyon ,birlik,konfederasyon gibi örgütlere üye olma
-Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği özürlü ailelerini bir araya getirme,özürlülerin yararına yapılan kermes ve yardım toplantılarına katılma
1-3:Ailelere sağlanan dinlenme ve eğlence olanakları
– Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendileri gibi özürlü çocuğa sahip ailelerle dinlenme kapları,tatil etkinliklerine katılmaları
– Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendileri gibi özürlü çocuğa sahip ailelerle çay günleri gibi toplantılar düzenlemeleri
– Ailelerin çocuklarını özürlüler için açılmış spor kulüplerine kayıt ettirmeleri
– Ailelerin çocuklarının spor müsabakalarına katılmaları
2: Sinema ,tiyatro,sergi gibi etkinlikler
-Ailelerin sergi,sinema ve tiyatronun insanların hayatı daha iyi anlama,kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme,hayata çok yönden bakarak değerlendirme yapabilme gibi yararlar sağladığını bilmesi
-Ailenin bulunduğu bölgede bulunan sergi,sinema ve tiyatro salonlarını bilmesi
-Bütçesine uygun sergi sinema ve tiyatro etkinliklerini takip etmesi
-Ailenin ayda en az bir kez sinemaya veya tiyatroya gitmesi
3:Ailenin yakın komşu ve akrabalarını ziyaret
-Ailenin çocuğunun özür durumunu açıkça komşu ve akrabalarına anlatması
-Ailenin uygun olduğu zamanlarda komşu veya akrabalarını 1-2 kişilik küçük gruplar halinde kabul etmesi
-Ailenin uygun olduğu zamanlarda az davetlinin bulunduğu komşu veya akrabalarının toplantılarına katılması

Değerlendirme formu:

Soru:1:Haftada kaç kez bir akrabanızı veya komşunuzu ziyaret ediyorsunuz?
a-hiç b-1 c-2 d-3 e-diğer …..

Soru:2:Ayda kaç kez bir sinemaya gidiyorsunuz?
a-hiç b-1 c-2 d-3 e-diğer …..

Soru:3:Ayda kaç kez bir tiyatroya gidiyorsunuz?
a-hiç b-1 c-2 d-3

Soru:4: Ayda kaç kez bir sergiye gidiyorsunuz?
a-hiç b-1 c-2 d-3

Soru:5:Her hangi bir sivil toplum örgütüne üye misiniz?
a-Evet b-Hayır

Soru:6:Bulunduğunuz ilde özürlülere hizmet vermek amacıyla hangi sivil toplum örgütleri olduğunu biliyor musunuz?
a-Evet b-Hayır

Soru:7: Ülkenizde özürlülere hizmet vermek amacıyla hangi sivil toplum örgütleri olduğunu biliyor musunuz?
a-Evet b-Hayır

Soru:8:En son ne zaman bir restoranda yemek yediniz?
a-Bir yıl kadar önce b-Hiç c-Bir ay içinde d-Bir hafta içinde

Soru:9:Bir dış ortama gittiğiniz de sizi en çok rahatsız eden nedir?
a-Çocuğumun davranışları b-Çevreden gelen tepkisi c-Çevredeki kişilerin bakışları d- diğer

Soru:10:Çocuğunuzla sosyal bir ortama katıldığınızda (akraba ziyareti,tyatroya salonu)yaşdığınız problemler neler olur?

Yazıldığı Kategori Aile Eğitimi Etiketler: , ,