Otistik Çocuklar Eğitim Programı

Otistik Çocuklar Eğitim Programı, otistik çocukların özellikleri ve
eğitsel gereksinimleri göz önüne alınarak 3-6 yaş, 7-11 yaş, ve 12-15 yaş
şeklinde üç ayrı gelişim evresine göre düzenlenmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün gelişmekte olan ülkelere göre belirlediği %14
özürlü nüfus oranı dikkate alındığında Türkiye’de 50 bin otistik birey
olduğu düşünülmektedir. Mevcut okullarda 150 otistik çocuk öğrenim
görmektedir.
Otistik çocukların bağımsız yaşayabilmeleri, davranış problemlerinin
azaltılarak gereksinimleri olan becerileri kazanabilmeleri doğru
yöntemlere dayanan eğitimle sağlanabilmektedir. Günümüzde otizmin tedavisi
büyük ölçüde gerçekleşememiştir. Sevgi, sabır ve anlayışla yoğrulan,
eğitimle desteklenen bir yaklaşım tek tedavi şekli olarak görülmektedir.
Ülkemizde özel eğitim gerektiren çocukların eğitim gereksinimleri yatılı
ve gündüzlü özel eğitim okullarında, örgün eğitim kurumlarımızın
bünyesindeki özel eğitim sınıflarında ve diğer sınıflarda kaynaştırma
yöntemiyle karşılanmaktadır. Bu çocukların bağımsız yaşam becerilerini
kazanabilecek şekilde durumlarına uygun olarak bireysel ve grup eğitimi
alabilecekleri Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri açılmıştır. Eğitim
merkezlerinin giderek yaygınlaşması, otistik çocukların eğitimlerinin
zihinsel özürlü çocuklar için hazırlanan programlardan yararlanılarak
yapılması nedeniyle Otistik Çocuklar Eğitim Programlarına gereksinim
duyulmuştur. Programın amacı, çocuğun davranış problemlerini azaltarak
gereksinimleri olan becerileri kazandırmaktır.
Otistik çocukların eğitimsel gereksinimleri, her çocuğun farklı gelişim
özelliklerine göre hazırlanmış bireyselleştirilmiş eğitim programları ile
karşılanabilmektedir. Bireysel eğitim programı, temel program içerisindeki
çocuğun gelişimine uygun olarak seçilen becerilerden oluşturulmaktadır. Bu
nedenle program, öğretmenin mevcut duruma göre yorumlayıp uygulayabileceği
şekilde hazırlanmış olup, öz bakım becerilerinden iletişim becerilerine,
zihinsel becerilerden sosyal becerilere kadar değişik gelişim
alanlarındaki becerileri kapsamaktadır. Program otizm tanısı konmuş
bireyler için uygulanır.

Nisan 20th, 2020 Yazar